Wang, Anda dan Islam

Buku ini banyak menolong saya untuk memahami perbezaan perbankan Islam dan perbezaanya dengan bank konvensional. Semua sangat jelas berdasarkan dalil, nas dan ijmak ulamak silam, kontemporari, nasional dan antarabangsa. Pada pendapat saya, buku ini sepatutnya disebar luas agar masyrakat Islam di Malaysia khususnya dan amnya dapat memahami isu perbankan dan kewangan yang semakin hari semakin kompleks sehingga tidak mampu dihuraikan oleh individu biasa mahupun yang berkelulusan syariah. Semoga Allah merahmati UZAR atas usaha 3 tahunnya mengkaji skim, instrument dan sistem perbankan konvensional dan Islam sebelum menulis buku yang banyak memberi maklumat dan membetulkan salah faham masyarakat Islam kita hari ini.

No comments:

Post a Comment